Covista is

geert brandt

Geert Brandt

Geert is zowel Ind. Ingenieur als Licentiaat in de Economische Wetenschappen. Hij startte zijn loopbaan in 1987 aan de Vlerick Leuven Gent Management School waar hij wetenschappelijk medewerker werd van Prof. Van Dierdonck. In deze periode werd hij geboeid door strategie en kwaliteitsmanagement en ook door het vak van consultant.

In 1991 werd hij consultant bij Amelior. Aanvankelijk richtte hij zich op kwaliteitsverbeteringstrajecten en begeleiding van ISO 9001 systemen. In het midden van de jaren ‘90 begeleidde hij diverse organisaties bij het uitvoeren van zelftoetsingen t.o.v. het EFQM model (model voor uitmuntendheid) en wat later ook bij het opstellen en implementeren van Balanced Scorecard in profit en non-profitorganisaties.

In 2000 werd hij zelfstandig consultant en legde hij zich toe op de verschillende componenten van Business Process Management (BPM). Hij ontwikkelde mee het programma Certified Business Process Manager en begeleidde diverse organisaties in profit en non-profit bij het modelleren, analyseren en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen.

Hij koppelde processen aan de strategie van de organisatie, bepaalde de personeelsbehoeften op basis van processen en optimaliseerde processen met behulp van technieken uit lean en 6 Sigma. Hij begeleidde organisaties bij het inrichten van BPM modelleringstools en zette BPM programma’s op.

In 2011 richtte hij samen met Ann Peirs Covista op om met de klanten meerwaarde te zien en te realiseren.