Klanten aan het woord

Gecertificeerde opleiding Business Process Management, OFO

5-daagse opleiding Business Process Management aan 100-tal medewerkers van de Federale Overheid.
Uitgevoerd door Ann Peirs en Geert Brandt

Hierbij een aantal reacties, 3 maanden na afronden van de opleiding.

“Ik vind in deze cursus heel véél interessant materiaal terug dat de komende jaren zeker van pas zal komen. Ik wil je hierbij ook nog eens bedanken voor de leuke manier waarop je de cursus hebt gegeven. Ik heb veel bijgeleerd en me nog geamuseerd ook.”
Deelnemer FOD Sociale zekerheid

"Met mijn 'lessen' over hoe, wat en waarom week ik al veel enthousiasme los bij mijn collega’s om de dingen aan te pakken. Het voelt goed aan."
Deelnemer Fod Economie

“BPM laat mij nog niet los, het is wel niet altijd makkelijk om processen te modelleren, maar door de cursus begint het aardig te lukken.
Ik pas volgend citaat toe: “If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. - W. Edward Deming”
Deelnemer Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

"Op dit moment probeer ik vooral een aantal aangereikte concepten, zoals lean, toe te passen in de praktijk. Daarnaast ben ik toch vooral onze volledige werking meer vanuit een klantperspectief gaan bekijken (end-to-end). Zeker nuttig dus."
Deelnemer Fedasil

“Ik vond de cursus zeer interessant en vond dat u het op een aangename en boeiende manier hebt gegeven. Soms betrap ik er mij op dat ik zaken uit de cursus soms zelfs onbewust toepas.”
Deelnemer Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

"Het in de praktijk brengen lukt aardig! Ik heb nu een kader om de anderen mee te krijgen. Ik wil de BPMN-schema’s als instrument actief inzetten om de communicatie tussen de verschillende teams te bevorderen. Zo kan iedereen het perspectief van zijn eigen hokje overstijgen."
Deelnemer Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

"Ik heb de materie al verschillende keren toegepast op enkele processen in mijn organisatie."
Deelnemer Fod Volksgezondheid

"De aangereikte concepten zeer toepasbaar, waarvoor dank."
Deelnemer Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

“De praktijk wordt volop toegepast.”
Deelnemer FOD Financiën

Medewerkers Federale Overheid

Ondersteuning bij de uitwerking en optimalisatie van de methodiek gehanteerd door Smals in het kader van verbetertrajecten.

Samen met Covista namen we onze methodologie onder de loep, stemden deze meer af op procesverbeteringen met onder andere aspecten van Lean, Six Sigma, en Business Proces Management.

Uitgevoerd door Ann Peirs en Geert Brandt, Covista.

Guy Van Hooveld, Director Development Smals

SPF Justice, FOD Justitie

En tant que Conseillère, Chef de projet BPM au sein du SPF Justice, j'atteste que la formation "Gérer les processus de l'organisation" développée par Monsieur Geert Brandt pour l'IFA, a répondu aux attentes spécifiques du SPF Justice.
Les collaborateurs qui ont suivi ce programme de cours n'avaient pour la plupart aucune connaissance de la matière. Ils ont suivi le cours dans le but de soutenir leur direction dans la description de leurs processus de travail.
Les évaluations rentrées par ces collaborateurs montrent un bon degré de satisfaction. La formation a, dans l'ensemble, reçu un écho très positif. Les participants ont généralement estimés avoir reçu les bases de connaissances nécessaires à la compréhension de la matière et en particulier à la description des processus en BPMN. Malgré la complexité de la matière, ils ont appréciés autant la dynamique que le contenu.
En tant que chef de projet, j'estime que cette formation a suscité l'intérêt des participants pour le BPM et a créé une dynamique intéressante pour l'implémentation du projet. Elle constitue incontestablement un plus pour l'organisation de la description des processus de travail au sein du SPF et pour l'organisation du BPM, en générale.

Brigitte Collin, Conseillère, Chef de projet BPM, SPF Justice, Services du Président

Regie der Gebouwen, Brussel

De opleidingsdienst van de Regie der Gebouwen heeft Geert Brandt gevraagd de 5-daagse opleiding “Organisatieprocessen beheren” die hij sinds enkele jaren onderwijst bij het OFO, om te vormen tot een 4-daagse in-house training voor een groep Process Owners en hun directe medewerkers.
In die 4 dagen slaagde hij erin deze personeelsleden de basisprincipes voor procesbeschrijving bij te brengen en het gebruik van diverse tools (met inbegrip van IT-tools) onder de knie te laten krijgen. Deze kennis werd uitgediept en verder ingeoefend door de uitvoering van praktische cases tijdens - én tussen - de diverse opleidingsdagen.
Door deze aanpak (deels opleiding / deels workshop) werd de cursus voor deze deelnemers aldus de facto de effectieve start van het project van procesbeschrijving van hun afdeling.
Ik ben ervan overtuigd dat de tussenkomst van een externe begeleider voor een bijzondere meerwaarde heeft gezorgd. Dit in het bijzonder door de wijze waarop Geert Brandt de deelnemers zelf de nood aan procesbeschrijving en de voordelen ervan voor het dagelijks functioneren heeft laten inzien.

Yvonne Ermens, Opleidingsverantwoordelijke, Regie der Gebouwen

Stad Antwerpen

Geert Brandt kreeg als opdracht om alle producten te verzamelen en te inventariseren die de stad Antwerpen aan haar interne en haar externe klanten aanbiedt

Hij stelde een productencatalogus op binnen het vooropgestelde tijdskader en binnen het voorziene budget. Hij koppelde tevens de producten aan de processen en aan de klantengroepen. Gedurende het traject zorgde hij voor de nodige kennisoverdracht naar de diverse medewerkers van de stad.

Geert Brandt werkte het project tot onze tevredenheid af. Pluspunten waren zijn faciliterende en coördinerende rol tijdens het project, zijn snelle inwerking in de verschillende bedrijfseenheden van de stad en zijn professionele presentatie voor het management

Roeland Gielen, Strategisch Coördinator, stad Antwerpen

AZ Nikolaas

Geert Brandt begeleidde ons bij de optimalisatie van ons intern facturatieproces. Door zijn integere manier van interviewen, gecombineerd met zijn ruime kennis en inzichten was het voor ons mogelijk om snel het facturatieproces te verbeteren. Hierdoor realiseerden we een kortere doorlooptijd, een lager aantal tarificatiefouten en een verbeterde interne afstemming.

Daarnaast begeleidde Geert ook de Raad van Bestuur en ons Directiecomité bij het opstellen van de strategische doelstellingen en bij het uittekenen van de strategiekaart volgens de methodiek van de Balanced Scorecard. Door Geerts gestructureerde manier van aanpak, kwamen we tot stuurborden die we op vandaag nog steeds hanteren.

De samenwerking met Geert was een aangename en leerrijke ervaring.

Koen Michiels, Algemeen Directeur A.Z. Nikolaas, Sint-Niklaas

Split~Vision

Geert Brandt bezit de kracht om als prettig docent, mij te begeleiden in een niet alledaags proces.

In de relatief weinige bijeenkomst die we samen hebben gehad, was Geert in staat om vanuit zijn brede kennis en ervaring van tools en toepassingen de verbinding te leggen tussen onze softwareproducten en onze markt.Hij heeft mij in deze korte doorlooptijd 2009 – 2010 niet alleen “wijzer” gemaakt in BPMN. Hij heeft mij richting gegeven om in slechts enkele kwartalen onze procesmanagement software “op te tillen” naar het hoogste volwassenheidsniveau voor onze eindgebruikers. Integraal denken is een kwaliteit die mij aanspreken in Geert zijn bijdrage.

Het bijzondere is dat Geert onze integrale informatie-, proces- en architectuurtool: de I-Controler niet alleen kon beoordelen maar ook aanvullen vanuit een breed scala aan requirements. Invalshoeken vanuit organisatie, processen en ICT-systeem bleken onderdeel te zijn van zijn ruime praktijkervaring, waardoor wij concurrentievoordeel kunnen behalen tov andere aanbieders in de markt.

Geert heeft Split~Vision niet alleen op een ander spoor van denken gezet, ook heeft hij zijn actieve bijdrage geleverd aan het (strategisch) meerjaren bedrijfsplan van Split~Vision.
Dit plan is eind 2010 door een groep gemêleerde deskundige en ervaren mensen inhoud gegeven en ligt aan de basis van onze roadmap.

En dit alles heeft hij weten te doen in een sfeer die voor mij absoluut resulteert in een blijvende zakelijke vriendschap en regelmatige feed back bijeenkomsten.
Geert is gewoon ...een toffe gast!

Klaas van der Heijden, Directeur Split~Vision, Eindhoven, Nederland

Stad Kortrijk

Het gemeentedecreet zette ons voor de uitdaging om een systeem van interne controle op te zetten en te implementeren. Wij vertrouwden Geert Brandt de opdracht toe om middels een quick scan een risicoanalyse uit te voeren o.b.v. de 6 elementen van interne controle van het gemeentedecreet. Hij voerde via interviews een quick scan uit van alle diensten van de stad Kortrijk en bracht de voornaamste risico’s en de mogelijke maatregelen in kaart. Dat resulteerde in een reeks van concrete aanbevelingen die op een duidelijke gestructureerde manier aan ons gerapporteerd werd.

Het boeiende aan de samenwerking met Geert was dat we niet enkel de risicoanalyse kregen doch ook een methodiek voor het structureren en opvolgen van alle werkpunten. Hij reikte ons daarenboven enkele nieuwe inzichten aan m.b.t. de verdeling van de verantwoordelijkheden voor het opnemen van de werkpunten tussen de ondersteunende en de beleidsdirecties.

Geert Hillaert, stadssecretaris, stad Kortrijk