Onze aanpak

We werken niet volgens een vast patroon of stappenplan omdat we u maatwerk willen leveren. Bovendien geloven we niet in 1 methodiek of techniek om een project uit te voeren.

Bij elk begeleidingstraject peilen we naar de behoeften en de verwachten. We klaren de te verwachte resultaten (‘deliverables’) samen met u uit en bepalen de business case (totale investering en de verwachte opbrengsten of baten). We stellen een projectorganisatie voor, schatten de risico’s in, maken een tijdsplan op.

Het geheel leggen we u voor. Pas na uw goedkeuring gaan we van start.

Voor elk traject werken we samen met medewerkers uit de organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat implementaties pas slagen als ze ook intern in de organisatie gedragen zijn.

Wij ondersteunen u tot de implementatie uitgevoerd is en de nieuwe werkwijze geborgd.

En verder...

In onze projecten volgen we niet 1 specifieke methodologie maar we combineren het beste van bestaande methoden en managementmodellen. Zo maken we, waar relevant, gebruik van de volgende principes

Nevenstaande modellen zijn enkel ondersteunend bij het succesvol realiseren van projecten. Ze zijn geen finaliteit op zich: we bieden u geen methoden of modellen aan maar realisaties met een duurzame toegevoegde waarde. U hoeft bovenstaande modellen niet te kennen om ons te begrijpen.

 • MSP (Managing Succesful Programs)
  • Gestructureerde methode voor programmamanagement
 • PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
  • Gestructureerde methode voor projectmanagement
 • BPM (Business Process Management)
  • Gestructureerde aanpak voor het identificeren, modelleren, bewaken, analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • LEAN
  • Elimineren van verliezen uit de processen, zodat elke stap waarde toevoegt voor de klant
 • Six Sigma
  • Reduceren van variatie in de output van het proces tot binnen vooraf vastgelegde grenzen
 • COSO
  • COSO is een managementmodel dat ontwikkeld is door ‘The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’ afgekort COSO. Het COSO model biedt een uniform en gemeenschappelijk referentiekader aan voor interne controle (interne beheersing) en ondersteunt het management bij de uitbouw en verbetering van het verbetering van het interne controlesysteem (interne beheersing)
 • Systeemdenken
  • Systeemdenken is een benadering die overzicht van het geheel (het systeem) probeert te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen ervan. Hierbij beschouwt men het gedrag van een systeem niet als een simpele keten van oorzaak-gevolg-relaties maar als het samenspel deelsystemen die met elkaar interageren en naar hun plaats in het geheel.
 • NLP
  • Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een verzameling denkmodellen en technieken voor succesvolle training, coaching en communicatie.